مقایسه کامل

پلن دلخواهتون رو انتخاب کنید

30% تخفیف

پلن استاندارد

1,200,000
840,000 تومان / سال
 • راه اندازی در کمتر از 10 دقیقه
 • استفاده بدون محدودیت از قالب ها
 • صفحه معرفی رستوران
 • تعریف دسته بندی
 • تعریف غذا
 • دریافت QR Code
 • ارسال پیامک به مشتری
 • آمار بازدید
 • ثبت سفارش
 • گزارش سفارشات
 • نظرسنجی مشتری
 • ارسال پیامک نظرسنجی
 • مدیریت نظرات
 • مدیریت سفارشات
 • دامنه اختصاصی
 • دامنه .ir رایگان
 • پرداخت آنلاین سفارش
 • گزارش پرداختی ها
 • گزارش محبوبیت غذاها
 • تحلیل زمان فروش
 • اطلاعات اختصاصی هر غذا
 • رزرو میز
 • منوی زبان انگلیسی
 • هوش مصنوعی پیشنهاد غذا
 • تحلیل رفتار مشتری
 • باشگاه مشتریان
 • تست تشخیص ذائقه
 • طراحی اختصاصی منو
اطلاعات بیشتر
30% تخفیف

پلن پیشرفته

1,700,000
1,200,000 تومان / سال
 • راه اندازی در کمتر از 10 دقیقه
 • استفاده بدون محدودیت از قالب ها
 • صفحه معرفی رستوران
 • تعریف دسته بندی
 • تعریف غذا
 • دریافت QR Code
 • ارسال پیامک به مشتری
 • آمار بازدید
 • ثبت سفارش
 • گزارش سفارشات
 • نظرسنجی مشتری
 • ارسال پیامک نظرسنجی
 • مدیریت نظرات
 • مدیریت سفارشات
 • دامنه اختصاصی
 • دامنه .ir رایگان
 • پرداخت آنلاین سفارش
 • گزارش پرداختی ها
 • گزارش محبوبیت غذاها
 • تحلیل زمان فروش
 • اطلاعات اختصاصی هر غذا
 • رزرو میز
 • منوی زبان انگلیسی
 • هوش مصنوعی پیشنهاد غذا
 • تحلیل رفتار مشتری
 • باشگاه مشتریان
 • تست تشخیص ذائقه
 • طراحی اختصاصی منو
به زودی ...
30% تخفیف

پلن حرفه ای

5,000,000
3,700,000 تومان / سال
 • راه اندازی در کمتر از 10 دقیقه
 • استفاده بدون محدودیت از قالب ها
 • صفحه معرفی رستوران
 • تعریف دسته بندی
 • تعریف غذا
 • دریافت QR Code
 • ارسال پیامک به مشتری
 • آمار بازدید
 • ثبت سفارش
 • گزارش سفارشات
 • نظرسنجی مشتری
 • ارسال پیامک نظرسنجی
 • مدیریت نظرات
 • مدیریت سفارشات
 • دامنه اختصاصی
 • دامنه .ir رایگان
 • پرداخت آنلاین سفارش
 • گزارش پرداختی ها
 • گزارش محبوبیت غذاها
 • تحلیل زمان فروش
 • اطلاعات اختصاصی هر غذا
 • رزرو میز
 • منوی زبان انگلیسی
 • هوش مصنوعی پیشنهاد غذا
 • تحلیل رفتار مشتری
 • باشگاه مشتریان
 • تست تشخیص ذائقه
 • طراحی اختصاصی منو
به زودی ...
30% تخفیف

پلن VIP

10,500,000
7,800,000 تومان / سال
 • راه اندازی در کمتر از 10 دقیقه
 • استفاده بدون محدودیت از قالب ها
 • صفحه معرفی رستوران
 • تعریف دسته بندی
 • تعریف غذا
 • دریافت QR Code
 • ارسال پیامک به مشتری
 • آمار بازدید
 • ثبت سفارش
 • گزارش سفارشات
 • نظرسنجی مشتری
 • ارسال پیامک نظرسنجی
 • مدیریت نظرات
 • مدیریت سفارشات
 • دامنه اختصاصی
 • دامنه .ir رایگان
 • پرداخت آنلاین سفارش
 • گزارش پرداختی ها
 • گزارش محبوبیت غذاها
 • تحلیل زمان فروش
 • اطلاعات اختصاصی هر غذا
 • رزرو میز
 • منوی زبان انگلیسی
 • هوش مصنوعی پیشنهاد غذا
 • تحلیل رفتار مشتری
 • باشگاه مشتریان
 • تست تشخیص ذائقه
 • طراحی اختصاصی منو
به زودی ...
خدمات دیگر

بیشتر از منو!

علاوه بر منوی دیجیتال، ما برای بقیه نیازهاتون هم کنارتونیم.

نمایش تمام خدمات