حریم خصوصی

لایت منو در راستای حفظ حریم شخصی کاربران تضمین می کند که به هیچ عنوان اطلاعات مشترکین در اختیار شخص دیگری غیر از لایت منو و مشترک قرار نخواهد گرفت و از اطلاعات مشترکین بدون دریافت اجازه و کسب رضایت به صورت موردی در هیچ زمینه ای استفاده نشود.
لایت منو ممکن است به منظور ارائه خدمات بهتر به مشترکین، بررسی آماری و بازاریابی، با رعایت کامل حقوق مادی و معنوی، از اطلاعات کاربران به صورت آماری و جمعی استفاده کند.
مشترک می تواند در هر زمان، تمامی اطلاعات ذخیره شده در سایت را به صورت فایل درخواست کند و یا تقاضای حذف کامل آن ها را داشته باشد.
لایت منو و مشترک متعهد می شوند که در حفظ اطلاعات تجاری یکدیگر کوشا باشند و از افشای اطلاعات مختلف طرف مقابل بدون کسب رضایت و اجازه خودداری کنند.
به غیر از مواردی که حکم قضایی وجود داشته باشد، راه های ارتباطی و اطلاعات مالی مشترکین به هیچ عنوان در اختیار شخص ثالث قرار نمی گیرد.